Polityka
prywatności

1. Uprzejmie informujemy, że celem utrzymywania witryny www.hanksair.pl jest udostępnienie szerokiemu kręgowi odbiorców informacji o produktach marki HanksAir®, a także ułatwienie komunikacji Multioffice Sp. z o.o. z zainteresowanymi osobami. Dane i informacje, jakie zostają nam przekazane przy pomocy tej witryny (w szczególności treść e-maili, komentarze, dane przedstawiane w formularzach), winny być traktowane jako przekazywane dobrowolnie, a Multioffice Sp. z o.o. nie nalega na ich przekazywanie. 2. Uprzejmie prosimy o nie przekazywanie przy pomocy witryny www.hanksair.pl informacji noszących cechy danych osobowych (zarówno przekazującego, jak i osób trzecich) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, chyba, że zamiarem właściciela danych jest ich udostępnienie Multioffice Sp. z o.o. w celu prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z ww. celem witryny. 3. Wszelkie uzyskane przez Multioffice Sp. z o.o. dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób, na jaki pozwalają nowoczesne środki techniczne. Zwracamy jednak uwagę, że reguły funkcjonowania Internetu, nie dają pełnej gwarancji poufności samego przekazu i nie przyjmujemy odpowiedzialności za poufność danych w okresie przed ich umieszczeniem w bazie danych prowadzonej przez Multioffice Sp. z o.o. oraz poza tą bazą.

Klauzula informacyjna
o danych osobowych

1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Multioffice sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-390 Kraków, ul. Zawiła 65D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000024821, NIP: 675-106-33-81, kapitał zakładowy: 57.000,00 zł, opłacony w całości.
Numer telefonu: 122999777, adres e-mail: rodo@multioffice.com.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą celem:
• odpowiedzi na zapytanie przesłane przez państwa e-mailem, w szczególności pomocy Państwu w zakresie tematyki związanej z produktami i marką, umieszczoną na stronie WWW, z której pochodzi kontakt, a także ewentualną pomocą w dokonaniu zakupu w/w produktu,
• realizacji umowy na podstawie art.6 ust1. pkt b) RODO, jeśli takowa będzie miała miejsce w wyniku zapytania,
• przekazywania przez Multioffice sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących w/w produktów i marki, a także o innych podobnych produktach i usługach z oferty Multioffice sp. z o.o., w wypadku zapisania się przez Państwo do newslettera, aż do momentu przesłania rezygnacji z otrzymywania newslettera.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie ich spowoduje brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i przesłania informacji lub przesyłania newslettera oraz brak możliwości zrealizowania ewentualnego zamówienia i brak możliwości zawarcia umowy.

4. W/w dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim w celach wymienionych w pkt. 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez nas, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów na powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, poczta, banki.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przedmiotowej sprawy lub okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia wymogów narzuconych nam przez prawo, w szczególności przez Ustawę z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 86 Ordynacji Podatkowej (Dz.U.2017.201 ze zm.)

6. Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ani przekazywane do państw trzecich.

7. Posiadają Państwo następujące prawa dotyczące swoich danych osobowych:
• dostępu do danych osobowych
• sprostowania danych osobowych
• usunięcia danych osobowych
• ograniczenia przetwarzania
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• przenoszenia danych osobowych
• prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Polityka
cookies

Strona www.hanksair.pl korzysta z plików cookies celem zbierania informacji związanych z jej korzystaniem. Można wyłączyć mechanizm zapisu plików cookies na urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki. Nie dokonanie zmian blokujących zapisywanie plików cookies, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie w pamięci urządzenia.

Co to są pliki Cookies?
Pliki Cookiem są całkowicie bezpieczne dla użytkownika, gdyż nie pobierają żadnych informacji dotyczących danych osobowych, czy informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Cookies, to dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które tworzone są przez serwis na urządzeniu użytkownika. Dzięki nim system może przy kolejnym odwiedzeniu strony zdefiniować daną osobę jako konkretnego użytkownika.

Na stronie www.hanksair.pl pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• ciągłego dostosowywania strony do potrzeb odbiorców
• zbierania anonimowych i ogólnych danych statystycznych przy pomocy narzędzi analitycznych
• utrzymywania i zachowywania sesji odbiorcy
Więcej informacji na temat stosowania plików cookies pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

 

Sporządzono: 2019 r.